Gwarancja i zwrot

Firma Rako Optyk Serwis udziela 24 miesięcznej gwarancji na wszystkie soczewki magazynowe i recepturowe. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych oraz termicznych, powstałych z winy Kupującego podczas montażu soczewek do opraw okularowych lub w wyniku nieprawidłowego użytkowania i niewłaściwej pielęgnacji.

Gwarancja adaptacji na soczewki progresywne

Przy zakupie pary soczewek progresywnych użytkownik nabywa tzw. gwarancję adaptacji, która umożliwia wymianę soczewek progresywnych na dwie pary soczewek jednoogniskowych w tym samym indeksie w odpowiednich mocach. O wystąpieniu ewentualnych problemów z adaptacją do soczewek progresywnych należy powiadomić Dział Obsługi Klienta Rako Optyk Serwis w ciągu 30 dni od daty odbioru okularów przez użytkownika/klienta.

Rozpatrywanie reklamacji

Reklamacje soczewek okularowych rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty wpłynięcia oficjalnego zgłoszenia reklamacyjnego. Do każdej reklamacji Kupujący jest zobowiązany dołączyć kserokopię oryginału faktury VAT oraz podać powód zwrotu zakupionego towaru. Reklamowany towar musi zostać odesłany w oryginalnym opakowaniu. Rako Optyk Serwis nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich wynikające z błędnych pomiarów refrakcji.